Werking vaccinatiecentrum

Sta me toe de werking van de vaccinatiecentra en Vlaanderen even toe te lichten :

Vlaanderen beheert de database met de volledige populatie burgers die moeten uitgenodigd worden.

In functie van de prioriteiten (en per prioriteitsgroep per ouderdom) worden er burgers uitgenodigd om
gevaccineerd te worden, en dit in functie van het aantal vaccins dat hen door de verschillende leveranciers
ter beschikking wordt gesteld.

Vermits elke gemeente een andere samenstelling heeft van aantallen en leeftijden van de inwoners, worden de dotaties die
Vlaanderen doorgeeft zo evenredig mogelijk verdeeld. Dit opdat de oudere leeftijdsgroepen overal quasi
gelijklopend gevaccineerd worden.

Verder zijn er ook gemeenten met meer woonzorgcentra, meer ouderen en ook meer eerstelijnszorgers die
eerst werden gevaccineerd. Dit kan uiteraard ook invloed hebben op de totale gegevens per gemeente.

Geen inspraak

De vaccinatiecentra hebben geen inspraak noch inzicht in de hoeveelheden vaccins die bedeeld worden, noch
in wie er door Vlaanderen uitgenodigd wordt. Het is pas als de uitnodigingsbrieven verstuurd worden dat ze
zien wie er voorzien wordt te komen.

Als ze mensen van de reservelijst oproepen, dan gebeurt dit op basis van ouderdom – niet op basis van locatie.

Een vaccinatiecentrum heeft dus helemaal geen invloed op wie er uitgenodigd wordt en ze werkt dus volledig neutraal met de gegevens die ze ontvangt.